Home > Ambassador Info > Ambassadors
Chinese Ambassadors to Syria

Names

Arrival date

Handing over Credence Letters

Departure DATE

Chen Zhifang

1956.12.12

1956.12.19

1958.4.30

Xu Yixin

1962.5.23

1962.5.31

1965.12.12

Chen Tan

1966.4.6

1966.4.14

1967.4

Qin Jialin

1969.6.21

1969.6.24

1974.5.15

Cao Keqiang

1974.8.26

1974.9.9

1979.5.9

Lu Weizhao

1979.8.29

1979.9.27

1983.3.9

Lin Zhaonan

1983.8.22

1983.10.4

1986.3.30

Wang Changyi

1986.4

1986.6.22

1989.3

Zhang Zhen

1989.3.16

1989.3.28

1993.4.21

Li Qingyu

1993.5.18

1994.6.7

1995.10.31

Wu Minin (F)

1995.12.23

1996.12.4

1999.11.7

Shi Yanchun

1999.11.23

2000.10.28

2002.6.26

Zhou Xiuhua (F)

2002.7.19

2002.7.22

2007.4.1

Li Huaxin

2007.4.20

2007.4.26

 2011.8.1

Zhang Xun

2011.8.21

 2011.8.28

2014.4.11 

Wang Kejian

2014.4.30

2014.6.9

2016.7.23

Qi Qianjin

2016.8.16

2016.8.25

Suggest To A Friend
  Print